Buradasınız

Mükellef Hizmetleri

Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri Tabloları (X)

Kamu Hizmet Standartları

“Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”   31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin geçici birinci maddesine göre Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu yayınlanmıştır.

Vergi Dairelerinde yapılacak işlemlerde; başvuru esnasında Vergi Dairesi Müdürlükleri Kamu Hizmet Standardı Tablosunda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda 24/07/2012 tarih ve 1749 sayılı yetki devriyle ilk müracaat yeri ile ilgili Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Bağlı Vergi Daireleri için Vergi Dairesi Müdürü/Malmüdürü ve ikinci müracaat yeri ili ilgili olarak bağlı Gelir İdaresi Grup Müdürü aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Türkçe