Nis 21

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19.4.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Nis 21

6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Borçlarını Yapılandıran Mükelleflere İlişkin Duyuru

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran ve 18 taksit seçeneğini tercih eden mükelleflerden yapılandırmaları 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ihlal olmayanların, ödemedikleri veya eksik ödedikleri taksitlerini 30 Nisan 2014 Çarşamba Günü akşamına kadar ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

Aksi takdirde, ödenmeyen taksit tutarları yapılandırma öncesi haline dönüşecek ve mükellefler ancak ödenen taksit tutarları kadar Kanundan yararlanılabilecektir.

Nis 14

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı.

Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde; veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir vergisi açısından yapılması gerekenler, katma değer vergisive özel tüketim vergisi açısından yapılması gerekenlere ilişkin konulara yer verilmiştir.

 

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Nis 14

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı.

Mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi”  pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır.

 

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte mükelleflerin var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verilmiştir.
Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Nis 14

2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı.

11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-2 sayılı 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tabloya yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Eski yazılar «