May 05

Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Yönergesinde Değişiklik Yapan Yönerge Yayınlandı.

Başkanlık Makamının 02/04/2015 tarihli ile Olur’u yürürlüğe giren Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Yönergesinin 5 inci ve 7 nci maddeleri ile “Karşılıklı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu”nda Başkanlık Makamının 29/04/2016 tarihli Olur’uyla değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikler Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Yönergesine işlenmiştir.

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Nis 29

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 9. Taksit Ödemesinde Son Gün 2 Mayıs 2016

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödemesinin son günü 2 Mayıs 2016′dır.

Ödemelerinizi,

- Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,

- www.gib.gov.tr ‘den (6552 Ödeme bölümünden anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 02:00-22:00 saatleri arasında) yapabilirsiniz.

6552 Taksit Ödeme için tıklayınız. 

Danışma: 444 0 189

Nis 11

Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı.

Vergi dairelerince düzenlenip muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken ve hukuki sonuç doğuran evrak (vergi ve ceza ihbarnamesi, ödeme emri gibi), mükelleflere postayla, memur vasıtasıyla ve ilan yoluyla tebliğ edilmektedir.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren belirtilen tebliğ usullerine ilave olarak e-tebligat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir.

Bu girişin kalanını oku »

Nis 07

14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

05/04/2016 tarihli 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Tebliğde, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından faturalı hat ve ön ödemeli hat abonelerine verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması ile abonelerce ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin internet erişim hizmeti için kullanılması nedeniyle fazla ödenen ÖİV’nin nasıl iade edileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Nis 07

2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

Mart/2016 Vergilendirme Dönemi KDV 1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri – Belge türü / Sayısı” tablosu beyannameden kaldırılmıştır.

Kamuoyuna Duyurulur.

Eski yazılar «