Şub 11

6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yer alan vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

  • Genç girişimcilerde kazanç istisnası

Kanunun 1.maddesiyle  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere Kazanç istisnası getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

  • Basit usule tabi esnafa kazanç indirimi

Kanunun 2.maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin ticari kazançlarının 8.000 liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

2. KDV Kanununda Yapılan Düzenleme

Kanunun 13.maddesiyle  3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (ı) bendi ile , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile fenni karma yemler ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı ürünlerin teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

3. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme

Kanunun 4.maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesine eklenen (h) bendi ile öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız

 

Şub 08

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.

2015 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Rehberler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bu Rehberde;

  • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin doldurulması ve verilmesi

gibi ihtiyaç duyacağınız bilgilere yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

 


Oca 26

GİB Hatırlatıyor: 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü 01 Şubat 2016!

Mükelleflerimize 2016 yılı motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesinin son gününün, 31 Ocak 2016 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle, 1 Şubat 2016 tarihi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Motorlu taşıtlar vergisi daha hızlı ve kolaylıkla ödenmesine yönelik çalışmalarımız sonucunda; Bu girişin kalanını oku »

Oca 18

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan ve İlimize Yerleştirilen Adaya İlişkin Duyuru

14 Kasım 2015 tarihinde yazılı, 05-06 Ocak 2016 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayın anılan göreve atanabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. No:1 Kat:5 Menteşe MUĞLA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (3 adet)

Bu girişin kalanını oku »

Ara 25

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 7.Taksit Ödemesinde Son Gün 31 Aralık 2015!

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7.taksit ödemesinin son günü 31 Aralık 2015’tir.

Ödemelerinizi,

- Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,

- www.gib.gov.tr ‘den (6552 Ödeme bölümünden anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 02:00-22:00 saatleri arasında)

yapabilirsiniz.

6552 Taksit Ödeme için tıklayınız.

Danışma: 444 0 189

Eski yazılar «