Oca 20

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 20.1.2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Oca 09

Tapu İşlemlerinde Gayrimenkullerin Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyan Edilmesi Önemlidir!

Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi, ayrıca beyanı gereken bir kazancın doğması halinde gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Doğru ve tam ödenmeyen tapu harçları alıcı ile satıcıdan ayrı ayrı cezalı olarak tahsil edilmektedir.

Konu hakkında hazırlanan broşür, afiş ve soru/cevaplara ulaşmak için tıklayınız.

Oca 06

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7127 Sayılı Karar ile; bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları tespit edilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Oca 06

Değerli Kağıtlar Kanununa Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ’inde; 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Ara 31

Vergide Fırsat Zamanında Son Gün

10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile bazı alacaklara yeniden yapılandırma imkanı getirilmiş ve 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile anılan Kanunun 73 üncü maddesi kapsamındaki alacaklara ilişkin başvuru süresi uzatılmıştı.

Söz konusu alacaklara ilişkin başvuru süresi 31.12.2014 tarihinde sona ermektedir.

6552 Başvuru ve Ödeme için tıklayınız. 

Danışma: 444 0 189

Eski yazılar «