Haz 30

Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

26/06/2015 tarihli ve 2015/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde; 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin anılan Kanunun 3 üncü maddesinde yer verilen gelirleri ile geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre devredilen gelirleri hakkında yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Haz 30

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 4.Taksit Ödemesinde Son Gün 30 Haziran 2015

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4.taksit ödemesinin son günü 30 Haziran 2015′ tir.

Ödemelerinizi,

Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,

www.gib.gov.tr ‘den  (6552 Ödeme bölümünden anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 02:00-22:00 saatleri arasında)

yapabilirsiniz.

6552 Taksit Ödeme için tıklayınız.

Danışma: 444 0 189

Haz 22

İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Haz 22

E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Haz 22

E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 132/A maddesi hükümlerine istinaden uygulanacak olan E-Yoklama  Sistemine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eski yazılar «