Ara 17

Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Elektronik Yolcu Biletlerinin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı’nda, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi [email protected] ve [email protected] e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ara 17

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı’nda, 26.06.2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 415 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi [email protected]  ve [email protected] e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ara 17

e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı’nda,   e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ara 17

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı’nda,  433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan e-Arşiv uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ara 17

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı’nda,  421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan e-fatura ve e-Defter uygulamasının Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar bölümünde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eski yazılar «