Eki 22

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar’da; 5.2.2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri isimli malın, öncelikle ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarı uygulanarak teslim edilmesini daha sonra aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde de ÖTV tutarının tamamının imalatçılara iade edilmesini sağlayacak şekilde vergi farklılaştırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eki 22

Sahte E-postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU !

Gelir İdaresi Başkanlığı adına “GIB {Duyuru}” konu başlığı ile [email protected]  sahte e-posta adresi kullanılarak gönderilen ve ekinde virüs içeren mailin kurumumuzla bir ilgisi yoktur. Başkanlığımız hiçbir işlemle ilgili e-posta ile doğrulama yaptırmamaktadır.  Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu adresten gönderilen maili dikkate almadan silmeleri önemle duyurulur.

Eki 20

2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %8,59 Olarak Tespit Edilmiştir.

Söz konusu sirkülerde; 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edildiğine ilişkin açıklamaya yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eki 17

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

Söz konusu tebliğ; KDV Genel Uygulama Tebliğinin uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik düzenleme, açıklama ve değişiklikleri içermektedir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eki 13

BASIN BÜLTENİ

  Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında Büyük Kolaylık

 

          Bilindiği üzere 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kanun mükelleflerimize pek çok imkan sağlamıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına olanak veren düzenlemedir.

Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «