Kas 23

GİB Hatırlatıyor: 6552 Sayılı Kanuna Göre Borçlarını 6 Eşit Taksitte Yapılandıran ve Ödenmemiş Taksitleri Bulunanlar İçin Son Ödeme Günü 30 Kasım 2015!

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre 6 eşit taksitte yapılandırılan borçların bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeme yapılması için son gün 30 Kasım 2015’tir.

Danışma        : 444 0 189

Ayrıntılı Bilgi : - 6552 Sayılı Kanun 73. madde (10-a)
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

 

Kas 12

Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.

10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

 Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eki 27

6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 6.Taksit Ödemesinde Son Gün 02 Kasım 2015!

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6.taksit ödemesinin son günü 02 Kasım 2015’tir.

Ödemelerinizi,

- Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,

www.gib.gov.tr ‘den (6552 Ödeme bölümünden anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 02:00-22:00 saatleri arasında)

yapabilirsiniz.

6552 Taksit Ödeme için tıklayınız.

Danışma: 444 0 189

Eyl 16

Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

14/09/2015 tarihli ve VUK-79/ 2015-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 23/09/2015 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30/09/2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eyl 10

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

09.09.2015 tarihli ve 29470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: B Sıra No: 8), Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçelerdeki amme borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eski yazılar «