Mar 25

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti

2014 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2015 yılının MART ayının 1 inci gününden 31 inci günü akşamına kadar beyanname vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin, randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır.

Bu işlem için ilgili mükellefler 444 0 189 Vergi İletişim Merkezini (VİMER) arayarak randevu alabilirler.

Mar 23

Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.

23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;

• Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2015 tarihine,

• 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri verilme süreleri 31 Mart 2015 tarihine,

• 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının verilme süresi 03 Nisan 2015 tarihine

kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Mar 20

Unutmayınız! Kira Gelirleri İçin Beyanname Verme Süresinin Son Günü 25 Mart

Kira gelirlerinizi beyan etmek internet aracılığıyla artık çok kolay.

2014 takvim yılı içinde elde edilen gelirlerin Mart ayının 1 ila 25’i arasında beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte (Mart-Temmuz) ödenmesi gerekmektedir.

Kira gelirleri için beyanname, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi  aracılığıyla kolay ve güvenli bir şekilde verilebilir.

2014 yılında sahip oldukları konut ve işyerlerini kiraya vererek gelir elde eden kişilerden;

  Bu girişin kalanını oku »

Mar 09

KİRA BEYANNAMENİZİ VERMEYİ UNUTMAYINIZ..

Tanıtım Filmi İçin Tıklayınız…

Mar 06

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazede’de yayımlanmıştır

05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe  ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eski yazılar «