Ağu 28

Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ağu 28

8 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallar için Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) ile getirilen zorunluluğun, mükellefler arasında uygulama birliğini sağlamak bakımından aynı tarihte yürürlüğe girmesi  amaçlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Ağu 28

2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.

26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin 66 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ağu 07

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezasının İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU!

İnternet Vergi Dairesi ekranlarını kullanarak Başkanlığımız internet sayfası görüntülerinin taklit edildiği tespit edilmiş olup vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için “Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme” sayfasına www.gib.gov.tr adresimizden ulaşmaları hususu önemle duyurulur.

Mükelleflerimiz, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezasının ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezine (VİMER 444 0 189) başvurabilirler.

Tem 30

Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi hükmü gereğince, Başkanlığımızın 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerinin yer aldığı “2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgi ve değerlendirilmelerine sunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Eski yazılar «